Allianz pojišťovna

Pojišťovna Allianz působí na českém trhu již od roku 1993 a v současné době patří mezi 3 největší české pojišťovny.

Zcela jistě vás zajímá, které produkty pojišťovna Allianz poskytuje svým klientům. Je to povinné ručení, cestovní a penzijní připojištění, životní pojištění, komplexní autopojištění pro společnosti i občany, majetkové pojištění pro podnikatele, pojištění průmyslových rizik, pojištění profesní odpovědnosti a pojištění majetku a odpovědnosti občanů. My se zaměříme na povinné ručení.

Povinné ručení je závislé nejen na druhu vozidla, tzn. osobní automobil, nákladní automobil, motocykl, traktor a další, ale je závislé i na objemu motoru a také automobily jež mají elektrický pohon.

Pojišťovna Allianz má v nabídce 3 limity, jež se týkají povinného ručení, a to limit základní, vyšší a maximální. Základní limit pojistného plnění je stanoven na částku 35 mil. Kč. Limit vyšší je stanoven na 50 mil. Kč a výše plnění u maximálního limitu je 100 mil. Kč. Povinné ručení se vztahuje na škody vzniklé zničením, poškozením nebo ztrátou věcí, na škody, jež mají povahu ušlého zisku a také na škody na zdraví nebo usmrcení.

K základnímu pojištění máte možnost také sjednat připojištění skel automobilu proti poškození nebo rozbití, a to všechna skla nebo jen čelní, dále pak pojištění nákladů na půjčovné nebo úrazové pojištění přepravovaných osob.

V současné době nabízí pojišťovna Allianz novinku a tou je povinné ručení s možností spoluúčastí. Spoluúčast činí buď 11% slevu na pojistném nebo spoluúčast 5 000,- Kč, popřípadě 10 000,- Kč. Výše spoluúčastí pojistníka je omezena výši pojistného plnění, jež mu bylo vyplaceno. Pokud spoluúčast pojistníka je ve výši pojistného plnění které mu bylo vyplaceno, bonus se k takové pojistné události nesnižuje.

Do další nabídky pojišťovny Allianz patří poskytování kvalitních asistenčních služeb při poruše vašeho vozidla nebo v případě nehody. Asistenčních služeb pojišťovny Allianz lze využít nejen na území České republiky, ale téměř v celé Evropě včetně Turecka. V případě nehody nebo poruchy vašeho vozu v zahraničí probíhá komunikace v české jazyce. Nároky poškozených se vyřizují rychle a korektně.

Pojistěte i vy svého Superba či Fabii spolu s námi!