AXA pojišťovna

Pojišťovna Axa vstoupila na český trh v roce 2008 a je nejmladším členem skupiny AXA v České republice. Tak jako jiné pojišťovny, i AXA má ve své nabídce pojištění bydlení a pojištění vozidel mezi něž patří povinné ručení a havarijní pojištění.

Pojišťovna AXA má cenu povinného ručení stanovenou dle výkonu motoru, což lze považovat za výhodu pro některé kategorie vozidel. Navíc pojišťovna AXA nebere zřetel na bydliště zákazníků, tudíž nedochází k diskriminaci řidičů z velkých měst

Pojišťovna AXA má ve své nabídce 2 varianty limitů u povinného ručení, a sice Standart a Standart Plus. Limit plnění u varianty Standart je 35 mil. Kč u věcné škody a ušlém zisku a na škodě na zdraví nebo usmrcení. U varianty Standart Plus je výše limitu u věcné škody a na ušlém zisku 70 mil. Kč, stejná výše je také u limitu plnění na škodě na zdraví nebo usmrcení. Samozřejmostí je také, že pojištění odpovědnosti za škodu která je způsobena provozem motorového vozidla uzavřené u pojišťovny AXA v České republice je platné i v zahraničí.

Při sjednání povinné ručení u pojišťovny AXA máte možnost připojistit zavazadla, pojištění se vztahuje na ztrátu, poškození nebo zničení při dopravní nehodě, při krádeži vloupáním, při zničení živelné události nebo loupežným přepadením. Dále lze připojistit čelní i zadní sklo při krádeži nebo poškození. Také si můžete sjednat úrazové pojištění, které slouží ke snížení důsledků přepravovaných osob, kde je následek trvalá invalidita nebo smrt.

Asistenční služby které poskytuje pojišťován AXA v rámci povinného ručení jsou bezplatné. Asistenční služba funguje nepřetržitě, a proto se na ni můžete obrátit v kteroukoli noční i denní hodinu. Může jít např. o problémové jednání s dopravní policii, defekt nebo o banální věc jako je zabouchnutí klíčků ve vozidle.
Při sjednání povinného ručení máte možnost sjednat si i havarijní pojištění, a to vše v jediné smlouvě.