Generali pojišťovna

Pojišťovna Generali nabízí svým zákazníkům pojištění nejen v oblasti životního a neživotního pojištění, ale i bezplatné poradenství při volbě pojistného krytí. Cílem pojišťovny Generali je spokojenost všech zákazníků.

Pojišťovna Generali má ve své nabídce u povinného ručení 2 varianty, a sice první variantou je Základ (základ město a základ venkov). Druhou variantou je Komplet (komplet město a komplet venkov). Varianta Venkov je určen pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obcích do 30 000 obyvatel a jsou držiteli nebo provozovateli automobilu. Varianta Město je pro právnické a fyzické osoby jež mají trvalý pobyt v obcích nad 30 000 obyvatel.

Povinné ručení Základ patří mezi nejčastěji sjednávané pojištění a zahrnuje pojistnou ochranu se zákonným limitem pojistného plnění 35 mil. Kč a zdarma asistenční služby v České republice a Evropě.

Povinné ručení Komplet zahrnuje pojistnou ochranu s vysokými limity pojistného plnění, a to 70 mil. Kč, zdarma nadstandardní asistenční služby v České republice i Evropě a nově je zde zařazeno zdarma pojištění střetu se zvěří.

K dalším výhodám povinného ručení Základ a Komplet lze zařadit také bonus za jízdu bez nehod pro právnické osoby, slevu 20% pro držitele průkazu ZTP, bonus z povinného pojištění lze převést na pojištění havarijní, bonus až 50% (5% bonus za každý rok provozování automobilu bez dopravní nehody). Výhodné sazby jsou pro držitelé motorových vozidel (fyzické osoby) žijící v obcích a na malých městech, taktéž zvýhodněné sazby pro osobní automobily o obsahem motoru 1 351 – 1 450ccm a 1 851 – 2 000ccm. Povinné ručení lze platit čtvrtletně nebo i pololetně bez področních přirážek. Taktéž je poskytována sleva 5% na produkty havarijního pojištění nebo Sleva Plus na povinné ručení pro druhý osobní nebo užitkový automobil jež je pojištěno u Generali. K doplňkovému pojištění můžeme vyjmenovat např. pojištění řidiče, pojištění všech sedadel ve voze, pojištění dětí, které jsou přepravovány v autosedačkách, pojištění skel, TOP Assistance a mnoho dalších.