Nepojištěné vozidlo

Povinné ručení je pojištění, které musí uzavřít každý majitel dvoustopého nebo jednostopého motorového vozidla, a to ze zákona. Pojišťovny se takto chrání před finančními požadavky poškozeného pokud byla způsobena škoda provozem motorového vozidla. Majitel s nepojištěným motorovým vozidlem nesmí na pozemní komunikaci, přesto pokud jezdíte s motorovým nepojištěným vozidlem po komunikacích, hrozí vám vysoké pokuty.

Bohužel řidiči nepojištěných vozidel každý rok způsobí škodu ve stovkách milionů korun. Pokud vám způsobí škodu řidič nepojištěného vozidla, máte nárok na náhradu škody z garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Česká kancelář pojistitelů pak tuto částku požaduje po škůdci, v případě že škůdce dluh nesplatí, je následovně vymáhám externí společností.

Od 1.1.2009 jsou majitelé nepojištěného vozidla z každý den povinni uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek ve výši 20 – 300,- Kč, příspěvek je závislý na druhu vozidla. Příspěvek je hrazen na každý den provozování nepojištěného vozidla. Výši příspěvku je stanoven zákonem a je vypočítán: počet dnů kdy nebylo vozidlo pojištěné se vynásobí sazbou druhu vozidla, pak se přičtou náklady na uplatnění a pokud je nutné náklady vymáhat, tak se přičtou ještě i tyto náklady.

Česká kancelář pojistitelů je vůči neplatičům dost nekompromisní, v případě že provozovatel nebo majitel provozuje nepojištěné vozidlo, dostane od kanceláře písemnou výzvu aby uhradil příspěvek za nepojištěné období. Do 30 dnů po obdržení této výzvy by měl majitel nebo provozovatel prokázat, že vozidlo je vyřazené z registru vozidel nebo je pojištěné. V případě, že nebude na výzvu reagovat a příspěvek nezaplatí, obdrží upomínku, popřípadě může dojít i k soudnímu sporu a nakonec může dojít až k exekuci.

Upozorňujeme ale na to, že tento příspěvek nenahrazuje pojištění. I když zaplatíte příspěvek České kanceláři pojistitelů, stále nebudete pojištěni a budete se i nadále vystavovat sankcím a rizikům které plynou z jízdy nepojištěného vozidla.