Postup při dopravní nehodě

Neustále se hovoří o velké nehodovosti na českých silnicích a zcela jistě je mezi námi řidiči někdo, kdo neví jak správně postupovat a řešit vzniklou situaci, (samozřejmě že se nechci nikoho dotknout), proto vám nabízíme několik základních pokynů.

Pokud nejste při dopravní nehodě vážně zraněn nebo v šoku, snažte se zachovat klid a zajistěte situaci na místě nehody, to znamená zabezpečit místo nehody výstražným trojúhelníkem, blikajícími světly nebo máváním nějakým kusem látky, např.svetrem, aby nedošlo k řetězové havárii.

Dalším krokem je zjištění, zda na místě nehody jsou zranění lidé a zavolejte zdravotnickou pomoc a policii. Podle svých možností se pokuste zraněným pomoci, záleží totiž na každé minutě, nejde jen o pouhou frázi, tomu věřte.

Kdy je nutno nahlásit dopravní nehodu policii? Především při zranění osob, pokud je hmotná škoda nižší než 50 000,- Kč a nedojde k dohodnutí s druhým účastníkem nehody na zavinění. Dále v případě, že hmotná škoda převyšuje částku 50 000,- Kč na některém ze zúčastněných automobilů včetně přepravovaných věcí popřípadě na jiných věcech a nakonec jestli hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby.
V případě, že nemusíte nehodu hlásit policii a dohodnete se s druhým účastníkem nehody, je vhodné zaznamenat nehodu nejlépe na tiskopis „Evropský záznam o dopravní nehodě“, pokud tiskopis nemáte stačit použit list papíru a záznam podepsat oběma účastníky nehody o dohodě zavinění.

Pokud to situace nevyžaduje, tak vozidla nepřemísťujte, pokud toto vzniklá situace vyžaduje, vyznačte situaci a stopy.

Pokaždé si zaznamenejte jména a adresy řidičů havarovaných vozů a svědků nehody. Po řidiči který vám způsobil škodu svým vozidlem žádejte předložení občanského nebo řidičského průkazu a doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, (zelená karta) a opište si jméno a adresu řidiče, název a adresu firmy vlastníka vozu, RZ a typ vozu. Dále pak jméno a adresu pojišťovny a číslo zelené karty. Jestliže je vozidlo viníka nehody registrováno na území cizího státu, postupujete stejně, navíc si ještě poznačte datum platnosti zelené karty a pokud je to možné, opatřete si její kopii.

Pokud vozidlo nebylo k datu nehody pojištěno nebo nevíte název pojišťovny u které má viník nehody sjednáno pojištění, tyto informace máte možnost získat u České kanceláře pojistitelů. V případě, že jste viníkem nehody vy, pak bez odkladu předložte potřebné údaje poškozenému. Písemně pak oznamte škodu pojišťovně kde máte sjednáno povinné ručení.