Rozsah povinného ručení

Rozsah povinného ručení je stanoveno zákonem, ale protože málokdo čte zákony, nabízíme vám několik základních informací.

V prvé řadě se povinné ručení vztahuje na škody hmotného majetku, protože když bouráte téměř pokaždé je poškozený automobil. Dále to jsou i škody na majetku, který je v blízkosti pozemní komunikace. Rozsah se vztahuje i na poškozené dopravní značení a na odstranění následků škody.

Samozřejmě že povinné ručení se vztahuje i na škody na lidském zdraví, a to tak, že jsou proplaceny náklady na léčbu a navíc i výplata bolestného. Pokud jde o léčebné náklady, patří sem pobyt v nemocnici a někdy i léčení v domácnosti. Výplata bolestného spadá rovněž do povinného ručení, ale bohužel často se na tuto součást zapomíná.

Jestliže vám byla způsobena újma na těle, pojišťovna má povinnost tuto záležitost prověřit aby mohla určit výši bolestného. V některých případech lze z povinného ručení zaplatit škody, které se týkají zisku, který ušel osobám jež byly postiženy dopravní nehodu. Taktéž se může jednat o náklady na právní služby, které jsou spojeny s nehodou.

Nyní si povíme co do povinného ručení nespadá. Především zde nepatří škody které si způsobíte sami na vašem vozidle, takže sem nepatří např. nějaké to odření laku o vrata garáže. Taktéž sem nepatří srážka se zvířetem. Pokud si ale myslíte , že by k tomuto střetu mohlo dojít, doporučujeme uzavřít havarijní pojištění. V případě, že vám spadne led ze střechy na vozidlo, tak ani v tomto případě nemáte nárok na finanční odškodnění. Tyto škody se vyplácejí z pojistky vlastníka domu, ale musí mít sjednané povinné ruční.

Většina pojišťoven v současné době má v nabídce nadstandardní pojištění., které pokrývá mnohem vyšší škody než určuje zákon. Služba je obsažena v tzv. asistenčních službách, které zahrnují nejen samotné nadstandardní pojištění vozu, ale i některé výhody, např. možnost odtahu poškozeného automobilu, různé slevy na čerpacích stanicích, apod.