Slavia pojišťovna

Pojišťovna Slavia má dlouholetou tradici, a to již od roku 1868. Pojišťovny byla v roce1945 znárodněna, ale  na začátku devadesátých let 20. století skončil monopol České pojišťovně a příležitost opět se dostat na český trh mezi pojišťovny dostala i pojišťovna Slavia.

Pojišťovna Slavia má ve své nabídce 3 varianty povinného ručení. První varianta je povinné ručení – POV ZÁKLAD, limit pojistného plnění na škody na zdraví je 35 mil. Kč a limit pojistného plnění na škody na věcech a ušlém zisku je rovněž 35 mil. Kč.

Druhou variantou je povinné ručení POV PROFI, limit pojistného plnění na škody na zdraví činí 100 mil Kč, limit pojistného plnění na škody na věcech a ušlém zisku je taktéž 100 mil. Kč.

Třetí variantou je povinné ručení POV FIX, jde o nový produkt pojišťovny Slavia, jde o fixní sazbu pojistného na kterou se ale nevztahují žádné slevy.Varianta POV FIX je určena hlavně pro účely běžného provozu. Výhodou této varianty je, že máte možnost připojistit čelní sklo i asistenční službu.

Bonusy, které máte možnost získat u povinného ručení v pojišťovně Slavia je bonus za bezeškodní průběh do výše 60%. Druhým bonusem je Bonus Kredit, za příslib bezeškodného průběhu v průběhu prvních 24 měsíců kdy trvá pojištění, lze získat slevu až 15 %.

Dalšími slevami, které lze získat u pojišťovny Slavia je 5% za používání zimních pneumatik pro vozidla do 3,5t, další sleva je pro osoby tělesně postižené jež mají automobil s úpravou řízení, ta činí 30%, dále lze získat slevu 11% u varianty POV Profi pro druhé až čtvrté vozidlo v rodině. Jestliže máte motorové vozidlo tuzemské výroby a je straší 6 let, lze získat slevu 15%, tuto slevu a navíc ve stejné výši máte možnost získat pro nákladní automobily od 3,5 – 12 tun.

Asistenční služby jsou u varianty POV Profi zdarma, u variant POV Základ a POV FIX jsou poskytovány za částku 150,- Kč na rok.
Pojišťovna Slavia připravila pro své klienty nyní novinku, a to zdarma pojištění dopravních přestupků.