Záznam o dopravní nehodě

Od 1. ledna 2009 musí každý účastník dopravní nehody sepsat tzv. Záznam o dopravní nehodě, tento záznam se musí vyplnit i v případě, kdy nemusí být přivolána policie České republiky. Pokud nemáte u sebe tiskopis o Záznamu o dopravní nehodě, postačí vám libovolný papír, který musí být řádně podepsán všemi účastníky dopravní nehody. Nejlépe ale je, když budete ve svém vozidle vozit Evropský záznam o dopravní nehodě, tento formulář totiž odpovídá modelu který vytvořil Comité Européen des Assurances (CEA). Tento formulář se vám bude hodit především při cestách do zahraničí když se stanete účastníkem dopravní nehody. Jestliže druhý účastník dopravní nehody odmítne sepsat Záznam o dopravní nehodě, zavolejte policii, protože odmítnutím sepsání formuláře se dopouští přestupku.

Při dopravní nehodě používejte jen jednu sadu formuláře pro oba vozy, vůbec nezáleží kdo formulář vyplní, důležité jsou náčrtky nehody, označení místa střetu, správné vyplnění dokladu o pojištění. Neměli byste také zapomenout na svědky, jejich jména i bydliště. Záznam o dopravní nehodě musí být podepsán oběma účastníky dopravní nehody, jeden si ponecháte pro svou pojišťovnu a druhý předáte druhému účastníku dopravní nehody. Formulář předejte co nejdříve své pojišťovně.

Když podáte oznámení o dopravní nehodě pojišťovně, uveďte kdy bude moci vozidlo prohlédnout odborník.
Podle statistik některých pojišťoven vyplývá, že skoro polovina řidičů vyplní záznam špatně nebo neúplně. Nejčastěji řidiči dělají chybu při zaškrtávání správného políčka v oddílu Okolnosti nehody, dále při vyznačení nákresu nehody v okamžiku střetu a v uvedení vlastních poznámek do pole č. 10, jež jsou důležité pro objasnění nehodového děje.

Špatné vyplnění záznamu může způsobit komplikaci ve výplatě peněz, protože pokud některý z důležitých údajů chybí nebo účastníci nahlásí každý jinou verzi nehody, je následovně obtížné objektivně určit míru zavinění a likvidace se tím pádem protahuje.

Podělte se s námi o Vaše zážitky s Vaším vozem Ford Mondeo combi, Ford Focus combi a další.