Změna pojišťovny

Důvody, které vedou řidiče ke změně pojišťovny jsou různé. Jde např. o výši pojistného, nespokojenost s jednáním pojišťovny nebo s jejími službami. Taktéž může jít i o škodní událost kterou řidič způsobil v uplynulém roce.

Povinné ručení se ve většině případů uzavírá k 1.1., a to na dobu neurčitou a následovně se pojištění každým rokem obnovuje. V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte dodržet určitý postup. Pojistnou smlouvu může vypovědět jen pojistník nebo jím pověřená osoba která má plnou moc od pojistníka.

Změna pojišťovny se provádí tak, že výpověď pojistné smlouvy zašleme na pojišťovnu, forma výpovědí musí být písemná a musí být zaslána minimálně 6 týdnů před ukončením pojistného. Než si podáte výpověď o zrušení pojistného u vaši stávající pojišťovny, nejdříve byste se měli přesvědčit, zda smlouva neobsahuje ujednání o automatické prolongaci smlouvy (automatické prodloužení).

Novou smlouvu je nutno uzavřít do sedmi dnů po zániku původní smlouvy, protože automobil, který není pojištěn podle zákona o odpovědnosti, nesmí být používán na pozemních komunikacích.

Při změně pojišťovny je vhodné si vyžádat potvrzení nejen o délce pojištění, ale také o bezeškodném průběhu vašeho pojištění, budete jej totiž potřebovat při uzavírání nové pojistné smlouvy. Zároveň je nutné podotknout, že se nemusíte obávat ztráty bonusu při změně pojišťovny, na bonus máte nárok i po této změně, bonusy jde zkrátka převést.

Nové povinné ručení by mělo mít platnost následující den hned po ukončení starého pojištění, protože jen tak se vyhnete případným pokutám. Pokud majitel novou smlouvu neuzavře, ze zákona je povinen odevzdat registrační značku a osvědčení o technickém průkazu. Pokud tak neučiní, hrozí mu sankce. A ještě jedna rada nakonec. Potvrzení o bezeškodném průběhu minulého pojištění dostanete od pojišťovny až po předložení dokladu o pojištění motorového vozidla a zelené karty na pojišťovně.

Použijte srovnání povinného ručení a sjednejte si vhodné povinné ručení online i vy.